Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 19.04.2024 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie (konkurs PJB).
Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 29.03.2024 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2024. Serdecznie zapraszamy do współpracy

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy

Realizacja umów