Aktualności

Aktualności

 • Nowy sprzęt dla OSP Iława

  Rok 2022 będzie wyjątkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Niebawem bowiem druhowie otrzymają średni samochód ratowniczo-gaśniczy,  a także sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia akcji.
  Nowe auto będzie kosztowało prawie 915 tys. zł. Montaż finansowy zadania nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc finansowa instytucji. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie druhowie […]

 • Termomodernizacja budynków spółdzielni w Piszu

  Prawie 850 tys. zł będzie kosztowała termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Budownictwa Mieszkalnego „Międzyzakładowa” w Piszu. Na ten cel spółdzielnia pozyskała 500 tys. zł jako pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Pozostała część kosztów zadania zostanie pokryta ze środków własnych. Prace termomodernizacyjne, których koniec zaplanowano na 31 sierpnia 2023 roku, będą […]

 • PWiK w Piszu zmodernizuje sieć i kupi śmieciarkę

  W piątek 19 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu podpisali dwie umowy dofinansowania dwóch zadań, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
  Pierwsze zadanie dotyczy odbudowy sieci kanalizacji na terenie Pisza. Spółka na ten cel pozyskała ponad 743 tys. zł jako pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie. […]

 • Stoisko promocyjne na Święcie Warmińskiego Piwowara

  W sobotę 6 sierpnia  doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wystawili stoisko promocyjno – informacyjne podczas Święta Warmińskiego Piwowara w Dywitach. Organizatorzy przygotowali wile atrakcji: można było posłuchać muzyki, na żywo, odwiedzić stoiska piwowarów domowych i lokalnych browarów z Warmii i Mazur, żywnością regionalną oraz wziąć udział w rywalizacjach […]

 • „Czyste Powietrze”. Ważny komunikat!

  Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej […]