Wybrano projekty w konkursie „EkoPracownie”

Znamy już laureatów konkursu „EkoPracownia- zielone serce szkoły”, który na Warmii i Mazurach wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Za ponad 2,6 mln zł powstaną 42 nowoczesne pracownie, po dwie w każdym powiecie.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do konkursu zgłoszono łącznie 74 prac, w tym 31 projektów związanych z pracowniami klimatycznymi oraz 43 prac dotyczących pracowni przyrodniczych. W środę 12 kwietnia komisja oceniła zgłoszone do konkursu prace. Po długim procesie oceny i selekcji, wyłoniono 21 projektów z każdej kategorii, które otrzymają wsparcie finansowe.

Szkoły zakwalifikowane do dofinansowania utworzenia ekopracowni

Przyrodnicza:

Powiat Szkoła Organ prowadzący
Bartoszycki Zespół Szkół w Górowie Iławeckim Powiat Bartoszycki
Braniewski Szkoła Podstawowa w Chruścielu Gmina Płoskinia
Działdowski Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu Gmina Rybno
Elbląski Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie Gmina Milejewo
Ełcki Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach Ogólnopolski Operator Oświaty
Giżycki Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Powiat Giżycki
Gołdapski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Gmina Gołdap
Iławski Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie Gmina Lubawa
Kętrzyński Szkoła Podstawowa w Windzie Gmina Barciany
Lidzbarski Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski
Mrągowski

 

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie Powiat Mrągowski
Nidzicki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy Gmina Nidzica
Nowomiejski Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
Olecki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Gmina Olecko
Olsztyński Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach Gmina Barczewo
Ostródzki

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie Powiat Ostródzki
Piski II Liceum Ogólnokształcące w Piszu Powiat Piski
Szczycieński Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Powiat Szczycieński
Węgorzewski

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie Powiat Węgorzewski
Elbląg

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu Gmina Miasto Elbląg
Olsztyn

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Gmina Olsztyn

 

Klimatyczna:

Powiat Szkoła Organ prowadzący
Bartoszycki Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Braniewski Szkoła Filialna w Szylenach Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Lipowinie Gmina Braniewo
Działdowski Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie Gmina Rybno
Elbląski

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku Gmina Pasłęk
Ełcki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy Gmina Kalinowo
Giżycki I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Powiat Giżycki
Gołdapski Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Gmina Gołdap
Iławski Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Lubawie Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
Kętrzyński Szkoła Podstawowa w Drogoszach Gmina Barciany
Lidzbarski

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie Gmina Lidzbark Warmiński
Mrągowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie Gmina Miasto Mrągowo
Nidzicki Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy Powiat Nidzicki
Nowomiejski Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku Gmina Kurzętnik
Olecki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku Gmina Olecko
Olsztyński Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach Gmina Biskupiec
Ostródzki Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie Gmina Ostróda
Piski Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu Osoba Fizyczna prowadząca Prywatną SP – Janusz Długozima
Szczycieński Szkoła Podstawowa w Klonie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie Gmina Rozogi
Węgorzewski Szkoła Podstawowa w Perłach Gmina Węgorzewo
Elbląg Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu Gmina Miasto Elbląg
Olsztyn Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie Gmina Olsztyn

Accessibility Toolbar