PGKiM w Działdowie otrzymało dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał kolejne umowy na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Umowy zostały zawarte z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie i dotyczą dwóch instalacji o mocy 50 kWp każda, służących zasilaniu oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Mała elektrownia fotowoltaiczna to ekologiczne rozwiązanie, które pozwala na wykorzystanie odnawialnego źródła energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Korzystanie z energii słonecznej pozwala na oszczędności kosztów eksploatacyjnych, co znajduje później odbicie w niższych opłatach za wodę i ścieki dla mieszkańców.

Instalację fotowoltaiczną przy oczyszczalni ścieków w Działdowie dofinansowano pożyczką preferencyjną w wysokości 98 397,23 zł i dotacją w kwocie 10 933,03 zł. Mikroelektrownia dla stacji uzdatniania wody uzyskała pożyczkę preferencyjną 98 397,23 zł.

Accessibility Toolbar