Gmina Kisielice porządkuje gospodarkę wodno-ściekową

Prawie 930 tys. zł będzie kosztowała budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kisielicach. Zadanie, które realizuje miejscowe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Montaż finansowy projektu będzie stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – ponad 591 tys. zł i pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie – ponad 338 tys. zł. Umowę udzielenia dofinansowania podpisano w piątek 18 listopada w siedzibie Funduszu. Środki pozwolą na wybudowanie 420 m sieci kanalizacyjnej i prawie 2,7 m sieci wodociągowej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada 2022 roku.

Accessibility Toolbar