Daily Archives

21 listopada 2022
  • Gmina Kisielice porządkuje gospodarkę wodno-ściekową

    Prawie 930 tys. zł będzie kosztowała budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kisielicach. Zadanie, które realizuje miejscowe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

    Montaż finansowy projektu będzie stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – ponad 591 tys. zł i pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie – […]