7 września – Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

W tym roku po raz trzeci, 7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba.

Ideą Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba jest zwiększenie zaangażowania w ochronę powietrza, wspieranie i promowanie globalnych działań na rzecz poprawy jego jakości oraz eliminowania zachowań powodujących jego zanieczyszczenie. Ten dzień ma podnosić powszechną świadomość społeczną i zwracać uwagę na zależność istniejącą pomiędzy czystym powietrzem, a naszym zdrowiem, wpływem zanieczyszczeń na środowisko, a przez to postępowaniem zmian klimatu, które następnie wpływają na gospodarkę i inne dziedziny życia.

Jak podaje ONZ, co roku około 7 milionów ludzi na świecie umiera z powodu chorób i infekcji związanych z zanieczyszczeniem powietrza – to ponad pięć razy więcej niż liczba osób, które giną w wypadkach drogowych. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych współczesnych zagrożeń dla ludzi oraz środowiska.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza 7 września w siedzibie Funduszu, w godz. 10-14 Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Olsztynie będą udzielać informacji na temat „Czystego Powietrza”, największego proekologicznego, ogólnopolskiego programu priorytetowego, w którego celem jest poprawa, jakości powietrza w Polsce. Będą Państwo mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób z niego skorzystać i jakie formy wsparcia przewiduje. Uzyskacie informacje o najważniejszych zmianach, jakie pojawiły się w programie po 15 lipca, Doradcy Energetyczni powiedzą też jak wypełnić wniosek o dofinansowanie, czy prawidłowo rozliczyć dotację.

Dodatkowo w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbędzie się szkolenie dotyczące PP „Czyste Powietrze”. Wezmą w nim udział przedstawiciele gmin z całego województwa.

 

Accessibility Toolbar