Uwaga! Zmiana regulaminu programu „Agroenergia”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia  6 września 2022 roku weszła w życie zmiana regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” W związku z ustawą z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, od dnia 01.04.2022 r., zmianie uległ system rozliczenia prosumentów z systemu tzw. opustów na system net-billingu. Z tego względu w programie priorytetowym wprowadzono zmianę dotyczącą rezygnacji z przedkładania umowy kompleksowej na zakończenie inwestycji.

Tym samym za datę zakończenia inwestycji w przypadku mikroinstalacji uznaje się planowaną datę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku montażu pompy ciepła, magazynu energii lub systemów off-grid – planowaną datę uzyskania protokołu odbioru.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdą Państwo na stronie: https://wfosigw.olsztyn.pl/agroenergia/

Accessibility Toolbar