PWiK w Piszu zmodernizuje sieć i kupi śmieciarkę

W piątek 19 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu podpisali dwie umowy dofinansowania dwóch zadań, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Pierwsze zadanie dotyczy odbudowy sieci kanalizacji na terenie Pisza. Spółka na ten cel pozyskała ponad 743 tys. zł jako pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostałe koszty zadania – ponad 82 tys. zł zostanie pokryte ze środków własnych. Modernizacja sieci obejmie odcinek 670 m i będzie polegała na uszczelnieniu oraz wzmocnieniu istniejącego kanału przy wykorzystaniu tzw. rękawa z włókna szklanego.

Z kolei ponad 746 tys. zł będzie kosztował zakup fabrycznie nowej śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. Spółka na ten cel pozyskała ponad 672 tys. zł z WFOŚiGW w Olsztynie. Montaż finansowy zadania będzie stanowił także wkład własny w wysokości ponad 74 tys. zł

Accessibility Toolbar