Termomodernizacja budynków spółdzielni w Piszu

Prawie 850 tys. zł będzie kosztowała termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Budownictwa Mieszkalnego „Międzyzakładowa” w Piszu. Na ten cel spółdzielnia pozyskała 500 tys. zł jako pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pozostała część kosztów zadania zostanie pokryta ze środków własnych. Prace termomodernizacyjne, których koniec zaplanowano na 31 sierpnia 2023 roku, będą polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych dwóch budynków o łącznej powierzchni 1478 m kw. Według szacunków pozwoli to nie tylko na oszczędzenie energii cieplnej, ale także ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Umowę udzielenia pożyczki podpisano 19 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar