„Czyste Powietrze”. Szkolenie dla pracowników gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zapraszają pracowników gmin do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w dniu 06.10.2021 r. lub 07.10.2021 r. (termin do wyboru), o godzinie 10.00, możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch pracowników z gminy.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad programu Czyste Powietrze, ponadto omówione zostaną procedury złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność Będzie również możliwość omówienia zasad Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, a WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie: Ewa Doskocz, Dawid Olbryś, Rafał Sobolewski. Zagadnienia dotyczące Porozumienia zaprezentuje Pani Justyna Raczyńska.

Szkolenie odbędzie się w formule stacjonarnej na sali konferencyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, w uzasadnionych przypadkach będzie możliwość uczestniczenia w formule zdalnej.
Przed przystąpieniem do szkolenia zalecane jest zapoznanie się z aktualną dokumentacją programową dostępną na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja – Program Priorytetowy wraz z załącznikami.

Przewidywany czas szkolenia to max. 3 godziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Ewą Doskocz : 512 843 778, (89)522 02 77; ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 04.10.2021 r. do godz. 12.00 (termin ostateczny)

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:

Dawid Olbryś tel. 512 843 783, (89) 522 02 78; e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. 512 843 770, (89) 522 02 08; e mail rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Accessibility Toolbar