Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

W poniedziałek  27 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości wsparcia planowanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe inwestycji z pomocą środków pochodzących z zasobów WFOŚiGW w Olsztynie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji dotyczących zasad dofinansowania inwestycji z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska: m.in. odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji, z pomocą pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Olsztynie. W dalszej części spotkania przedstawiciele Funduszu oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dyskutowali o konkretnych przypadkach zgłaszanych przez uczestników spotkania. Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale Zespołu Doradców Energetycznych przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Accessibility Toolbar