„Czyste Powietrze”- ważna informacja dla gmin

Gminy, które chcą skorzystać z pakietu zachęt, powinny do końca marca 2021 r. zgłosić się do wfośigw w formie pisemnej, wyrażając wolę podpisana porozumienia o współpracy przy programie „Czyste Powietrze”.

Nowe porozumienia oraz aneksy do podpisanych już porozumień będą zawierane przez wfośigw do końca maja 2021 r.

Dodatkowo informujemy, że w ramach wsparcia dla pracowników urzędów gmin, w szczególności w początkowej fazie obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla gmin pod numerem telefonu: (22) 340 40 90. Ponadto utworzono zakładkę – Partnerzy „Dla gmin” na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/.

Treść porozumienia wraz z załącznikami oraz aneksu do porozumień już zawartych dostępna jest poniżej.

Porozumienie

Załącznik nr 1 do porozumienia Rejestr prowadzony przez wfośigw WOD część 1 i 2 oraz zaświadczenia z gmin

Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę śr. dla gminy Wzór raportu – spis zaświadczeń i wniosków o dofinansowanie część 1 i 2

Załącznik nr 2 do porozumienia – wzór wniosku o wypłatę środków

Załącznik nr 3 do porozumienia – sprawozdanie kwartalne gmina

Załącznik numer 4 do Porozumienia – Wymagania i koszty kwalifikowane w ramach zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego

Załącznik nr 5 do porozumienia

Aneks porozumienia

 

Accessibility Toolbar