Daily Archives

30 marca 2021
  • „Czyste Powietrze”- ważna informacja dla gmin

    Gminy, które chcą skorzystać z pakietu zachęt, powinny do końca marca 2021 r. zgłosić się do wfośigw w formie pisemnej, wyrażając wolę podpisana porozumienia o współpracy przy programie „Czyste Powietrze”.
    Nowe porozumienia oraz aneksy do podpisanych już porozumień będą zawierane przez wfośigw do końca maja 2021 r.
    Dodatkowo informujemy, że w ramach wsparcia dla pracowników urzędów gmin, […]