Nowe wymogi w inwestycjach w panele fotowoltaiczne

Duża nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września, wprowadza wymóg uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dodatkowo zostanie wprowadzony obowiązek zgłoszenia zakończenia budowy instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej – w zależności od lokalizacji instalacji – do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Przypomnijmy. Do tej pory istniał obowiązek uzgadniania projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW, jednak dotyczyło to tylko wybranych budynków, które wymienia rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  Dotychczasowe przepisy obejmowały głównie budynki użytku publicznego oraz wszelkie budynki o dużej kubaturze, powyżej tysiąca metrów kwadratowych. Po zmianie prawa budowlanego uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. PPOŻ będzie dotyczyło każdej instalacji fotowoltaicznej po mocy ponad 6,5 kW.

Kolejna wprowadzona zmiana w przepisach dotyczy uzgadniania projektu technicznego zamiast projektu budowlanego, co oznacza w praktyce, że instalator z odpowiednimi uprawnieniami może przygotować i przedstawić rzeczoznawcy PPOŻ uzgodnienia. To duże ułatwienie dla tych, którzy zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Accessibility Toolbar