Powstała Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce

Polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli inicjatywę opracowania Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku.

Mapa Drogowa pokazuje rolę technologii fotowoltaicznej i przemysłu w łańcuchu dostaw dla krajowej energetyki. Wskazuje kierunki rozwoju technologii fotowoltaicznej, a także określa ramowe warunki ekspansji gospodarczej w celu uzyskania korzyści ze skracania  łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnej produkcji przemysłowej, w tym z budowania wartości dodanej i wzrostu bezpieczeństwa technologicznego.

Pandemia COVID-19, na przykładzie produkcji urządzeń dla fotowoltaiki zdominowanej przez Chiny, wskazała na konieczność skrócenia łańcucha dostaw i przeniesienia produkcji w pobliże miejsc, gdzie docelowo fotowoltaika będzie instalowana.

Mapa Drogowa i kluczowe inwestycje w zwiększenie przemysłowych zdolności wytwórczych oparte zostały na rzeczywistych planach rozwoju firm, zaktualizowanych z uwagi na obecne trendy rynkowe, nowe unijne ramy polityczno-prawne i założenia, co do możliwości wzmocnienia ochrony rynku krajowego i europejskiego.

Inicjatywa polskiego przemysłu pojawia się w momencie bezprecedensowego boomu rynkowego polskiej fotowoltaiki. Oznacza to roczne przyrosty mocy zainstalowanej liczone w gigawatach (już obecnie są to moce rzędu 1 GW rocznie, wkrótce będziemy instalować 2 GW/rok).  Doprowadzi to do uzyskania 8 GW mocy zainstalowanej już w 2025 roku, co przekracza obecne rządowe plany na 2030 rok. Jednocześnie ma miejsce szybki rozwój technologii oraz wchodzą na rynek rozwiązania innowacyjne. Należy tu wymienić m. in. wprowadzanie modułów dwustronnych, ogniw i modułów tandemowych, podnoszenie sprawności, zmniejszanie zużycia energii i śladu węglowego w procesach produkcji urządzeń fotowoltaicznych.

Zobacz Mapę Drogową Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

Accessibility Toolbar