„Mały Strażak” – nabór wniosków skierowany do jednostek OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 050 000 zł, w tym:

NFOŚiGW- 1 000 000 zł

WFOŚiGW – 50 000 zł

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce środki krajowe/portal beneficjenta/ ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnychoraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76.

 

Accessibility Toolbar