Daily Archives

8 czerwca 2020
  • „Mały Strażak” – nabór wniosków skierowany do jednostek OSP

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
    Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej […]