Zgłoszenia do nagrody im. prof. Janiny Wengris

Do 31 marca 2020 roku potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do siódmej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Od ubiegłego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia przyjmowane do 31 marca. Należy je przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i sposobu zgłaszania kandydatów znajda Państwo na stronie https://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

Accessibility Toolbar