Daily Archives

12 lutego 2020
  • Ekologiczne konsultacje w gminie Dywity

    Kilkadziesiąt osób wzięło w spotkaniu jakie przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował Urząd Gminy w Dywitach.
    Spotkanie, które odbyło się 11 lutego w Urzędzie Gminy w Dywitach miało charakter konsultacji, podczas których każdy uczestnik mógł dowiedzieć się od specjalisty – doradcy energetycznego WFOŚiGW w Olsztynie –  jakie ekologiczne rozwiązania […]

  • Zgłoszenia do nagrody im. prof. Janiny Wengris

    Do 31 marca 2020 roku potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do siódmej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris.
    W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze […]