Gminy pomogą przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”

Siedem gmin z Warmii i Mazur zadeklarowało chęć współpracy w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano porozumienia w tej sprawie.

Swoje zainteresowanie udziałem w realizacji programu wyraziło do tej pory ponad 800 samorządów z całej Polski. W Warmińsko-Mazurskim pionierami wśród tych działań jest siedem gmin: Orneta, Kowale Oleckie, Ryn, Górowo Iławeckie, Dubeninki, Barciany i Kalinowo. We wtorek 9 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie odbyło się podpisanie stosownych porozumień.

– W imieniu ministra środowiska Henryka Kowalczyka, jak i swoim, serdecznie dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się jako pierwsi w naszym regionie aktywnie włączyć się w realizację Programu „Czyste Powietrze”- mówił podczas spotkania Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Mamy informacje, że kolejne samorządy chcą przystąpić do porozumienia, aby służyć pomocą swoim mieszkańcom w tym zakresie, ale także wspomóc nas – Wojewódzki Fundusz w Olsztynie – w realizacji tego ważnego programu rządowego. Cel mamy wspólny – troska o lepszą jakość powietrza i to nie tylko na Warmii i Mazurach, ale także w całym kraju.

Wstępną deklarację przystąpienia do porozumienia w zakresie realizacji programu wyraziła już chęć Gmina Ełk. Gminna pomoc zostanie włączona do programu na etapie weryfikacji i przyjmowania wniosków. Odpowiednio przeszkoleni urzędnicy przejmą bezpośredni kontakt z przyszłymi beneficjentami programu i pomogą m.in. w wypełnieniu wniosku oraz składaniu ewentualnych korekt czy uzupełnień dokumentacji. WFOŚiGW w Olsztynie zapewni m.in. przeszkolenie pracowników gminy w zakresie niezbędnym do wymogów realizacji zadań, a także zapewnienie upoważnionym pracownikom Gminy dostępu do Portalu Beneficjenta.

Przypomnijmy. Realizacja programu „Czyste Powietrze” rozpoczęła się 19 września 2018 roku. Do tej pory w WFOŚiGW w Olsztynie złożono ponad 2200 wniosków o dofinansowanie, zawarto już ponad 920 umów z beneficjentami. Według założeń podpisane z samorządami porozumienia mają jeszcze bardziej usprawnić rozpatrywanie wniosków, a co za tym idzie sprawić, aby środki szybciej trafiły do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”.

Accessibility Toolbar