Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP w Wielbarku

Trzynaście tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację wielbarskiej remizy.

Jednostka OSP  w Wielbarku utworzona została w 1949 roku i jest jedną z trzech w gminie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupia w swoich szeregach 45 członków,  z czego 29 strażaków czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-  gaśniczych. Rocznie druhowie wyjeżdżają do ok. 100 zdarzeń. Chlubą miejscowych strażaków jest remiza- usytuowana w pobliżu centrum Wielbarka. Od kilkunastu miesięcy trwają prace modernizacyjne budynku. Do tej pory wykonano  m.in. termomodernizację garaży i poddasza.

– Do pełni szczęścia brakowało tylko docieplenie budynku z zewnątrz – mówi Szymon Pawłowski – Prezes OSP w Wielbarku. – Dzięki środkom z WFOŚiGW w Olsztynie zamierzony cel uda się osiągnąć.

Termomodernizację ścian pionowych remizy wyceniono na 17 tys. zł znaczą część, bo 13 tys. zł będzie stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostałą kwotę – 4 tys. zł wielbarscy druhowie pozyskają z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Umowę dofinansowania realizacji zadania podpisano 11 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar