Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (ujętych na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska, jako załącznik do Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku) w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 04.06.2019 r.  do 15.06.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 999 000 zł, w tym: NFOŚiGW- 5 999 000 zł

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce środki krajowe/portal beneficjenta/ ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych oraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76

Accessibility Toolbar