Zgłoszenia do nagrody im. prof. Janiny Wengris

Do 31 marca 2019 roku potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do szóstej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Od tego roku w konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są corocznie do 31 marca. Należy je przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i sposobu zgłaszania kandydatów znajda Państwo na stronie www.warmia.mazury w zakładce Środowisko/Nagroda im.prof. J. Wengris.

Accessibility Toolbar