To ważna inwestycja dla Ornety i okolic

30 listopada ma zakończyć się jedna z najważniejszych inwestycji na przełomie lat w Ornecie. Mowa tu o modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostanie dofinansowane m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W piątek 15 lutego w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę udzielenia pożyczki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ornecie na realizację zadania „Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowej granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie”. Projekt będzie finansowany przy udziale środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 (ponad 6, 44 mln zł). W montażu finansowym projektu znalazła się też pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie (ponad 3,35 mln zł) i wkład własny spółki (ponad 486 tys. zł).

– To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji na przestrzeni lat – mówi Mariusz Skrzyński, prezes PWiK w Ornecie. – Przy realizacji tego zadania współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim.  Technologia, która zastosujemy w naszej oczyszczalni z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Lubawie i Jezioranach. Zależy nam przede wszystkim na jak najlepszym oczyszczaniu ścieków. Dzięki tej metodzie uda się to osiągnąć – dodaje.

Po modernizacji oczyszczalni planuje się osiągnięcie przepustowości na poziomie 3 tys. m. sześć. na dobę. Powstałe tzw. osady nadmierne będą suszone i wykorzystywane jako nawóz na okolicznych polach. Realizacja projektu rozpoczęła się 11 grudnia 2018 roku i ma zakończyć się 30 listopada 2019 roku.

Accessibility Toolbar