Daily Archives

18 lutego 2019
  • Termomodernizacja kościoła w Wielkim Wierznie

    Ponad milion złotych będzie kosztował termomodernizacja budynku i zakup nowego źródła ciepła w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie w powiecie braniewskim. Zadanie finansowane będzie dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    Na tę chwilę parafianie kościoła w […]

  • To ważna inwestycja dla Ornety i okolic

    30 listopada ma zakończyć się jedna z najważniejszych inwestycji na przełomie lat w Ornecie. Mowa tu o modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostanie dofinansowane m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    W piątek 15 lutego w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę udzielenia pożyczki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z […]