Szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

W dniach 17-18 stycznia w Olsztynie odbyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych. W spotkaniach wzięło udział 19 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

Szkoleniem przyszłych specjalistów zajmuje się Zespół Doradców Energetycznych istniejący przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W spotkaniach tych uczestniczą osoby, które uzyskały rekomendacje władz gminnych.

– Podczas szkolenia kandydaci mają okazję uzyskać  wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, co pozwoli rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza – wyjaśnia Dawid Olbryś- doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie. – Ponad to na naszych spotkaniach omawiane są również możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji oraz uwarunkowania prawne związane z obowiązkami i działaniami gmin. Chcemy, aby uczestnicy szkoleń zdobyli jak największą wiedzę, która później mogłaby zaowocować podczas pracy w samorządzie – dodaje.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zgłębiali wiedzę m.in. z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych i usługowych, a także systemów ogrzewania i przygotowania ciepła na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia.  Z kolei drugiego dnia poruszano tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, wymiany oświetlenia na energooszczędne, a także elektromobilności i technologii innowacyjnych.

Szkolenie sfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Accessibility Toolbar