Dwudniowe szkolenie dla energetyków gminnych

W dniach 17 – 18 stycznia doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprowadzą drugi blok szkoleniowy dla kandydatów na energetyków gminnych. W trakcie pierwszego dnia szkolenia przedstawione zostaną tematy związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych i usługowych, systemami ogrzewania i przygotowania ciepła na cele c.o., c.w.u. i chłodzenia oraz  zasadami doboru mocy zamówionej i taryf ( w budynkach). Podczas drugiego dnia doradcy zapoznają uczestników z aspektami związanymi z wymianą oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach,  omówią także temat elektromobilności i technologii innowacyjnych oraz podstawowych rodzajów instalacji wykorzystujących OZE. Swoje uczestnictwo w szkoleniu zadeklarowało 19 kandydatów z gmin zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko -mazurskiego. Spotkanie finansowane jest z Projektu  „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej w budynkach”.

Accessibility Toolbar