Uwaga! Informacja dotycząca opłat za sporządzenie aneksu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z obowiązującymi zasadami Fundusz pobiera opłatę w wysokości 100 zł za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki. Opłatę Beneficjent uiszcza na konto – Bank Gospodarstwa Krajowego nr 23 1130 1189 0025 0129 5620 0003.

Należność należy wpłacić przed podpisaniem aneksu.

Accessibility Toolbar