Daily Archives

12 września 2018
  • W Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu WFOŚiGW

    Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają w Polsce od 25 lat. Z okazji jubileuszu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zorganizowano konferencję prasową, wystawę fotograficzną oraz debatę ekspercką.  W spotkaniu wzięli udział Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ireneusz Stachowiak, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz […]

  • Uwaga! Informacja dotycząca opłat za sporządzenie aneksu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z obowiązującymi zasadami Fundusz pobiera opłatę w wysokości 100 zł za sporządzenie aneksu do umowy pożyczki. Opłatę Beneficjent uiszcza na konto – Bank Gospodarstwa Krajowego nr 23 1130 1189 0025 0129 5620 0003.

    Należność należy wpłacić przed podpisaniem aneksu.