Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotyczącą termomodernizacji budynków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespołem Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Termomodernizacja budynków – aspekt praktyczny oraz źródła finansowania”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r., w godz. 9.30 – 15.00, w Hotel HP Park Olsztyn, Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn. Do udziału w konferencji zapraszamy gospodarzy gmin i powiatów zainteresowanych tematem termomodernizacji. Konferencja finansowana jest z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ.

W załączeniu przedstawiamy program konferencji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl, do dnia 13.06.2018 r. Dodatkowych informacji udzielają: Beata Kowalska tel. (89) 522 02 38 e-mail b.kowalska@wfosigw.olsztyn.pl oraz doradcy energetyczni: Ewa Doskocz tel. (89) 522 02 77, e-mail e.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl i Dawid Olbryś tel. (89) 522 02 78, e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Accessibility Toolbar