Doradcy energetyczni szkolili pracowników socjalnych

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowano kolejne szkolenie dotyczące zagadnień związanych między innymi z ochroną powietrza, termomodernizacją budynków, odnawialnymi źródłami energii, a także aspektami racjonalnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu giżyckiego, gołdapskiego i ełckiego.

Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego i przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Do tej pory przeprowadzono trzy takie spotkania. Organizatorem szkoleń jest Zespół Doradców Energetycznych działający przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

– Głównym założeniem naszych spotkań jest podniesienie świadomości pracowników socjalnych na temat odnawialnych źródeł energii, użytkowania mieszkań, a także ogrzewania budynków – tłumaczy Ewa Doskocz, doradca energetyczny. – Poprzez nasze prelekcje chcemy pokazać Państwu, że niekiedy proste rozwiązania w życiu codziennym mają znaczenie dla poprawy jakości powietrza.  Ważnym celem naszych szkoleń jest włączenie pracowników socjalnych w działania informacyjne dotyczące racjonalnego wykorzystania energii w domu lub mieszkaniu, a także możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów czy termomodernizację budynków – dodaje.

Do tej pory w szkoleniach wzięły udział 74 osoby z powiatów: węgorzewskiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, gołdapskiego, iławskiego bartoszyckiego, braniewskiego, piskiego, nidzickiego, elbląskiego, działdowskiego, giżyckiego i ełckiego. Do końca tego roku Zespół Doradców Energetycznych zaplanował jeszcze siedem takich spotkań.

Prezentacja wprowadzająca

Prezentacja – „Poprawa jakości powietrza Aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych”

Prezentacja – „Termomodernizacja budynków mieszkalnych”

Prezentacja -„Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej”

Prezentacja – „Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym”

Prezentacja- „Poprawa jakości powietrza Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów – mikroklimat mieszkań”

Prezentacja- „Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła”

Prezentacja – „Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora”

Prezentacja- „Możliwość dofinansowania przedsięwzięć EE i OZE dla osób fizycznych”

Broszura dla pracowników socjalnych OPS

Accessibility Toolbar