W Gdańsku odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

Prezesi największych firm energetycznych, ciepłowniczych i gazowych, przedstawiciele rządu i goście z zagranicy – w sumie ponad 600 uczestników – rozmawiało  w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Tematem przewodnim spotkania było „Energetyka dla gospodarki- gospodarka dla energetyki”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Grzegorza Nieszczerzewskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Podczas tegorocznego szczytu, w którym wzięło udział ponad 600 osób,  poruszano zagadnienia dotyczące reorganizacji polskiego rynku energii oraz polskiej polityki energetyki na tle innych krajów. W mowie inauguracyjnej minister energii Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję na budowę elektrowni atomowej w Polsce dzięki polskiemu kapitałowi, podkreślając jednocześnie, że koniczne będzie wzajemne zaangażowanie się stron. Z kolei minister inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciński zaznaczył, że takie spotkania to nie tylko szansa dla Polski, ale także dla całego regionu pomorskiego. Według założeń rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego  jest priorytetem polityki obecnego rządu oraz poszczególnych resortów. Po raz trzeci podczas szczytu uczestnicy mogli skorzystać z nowej platformy do wymiany doświadczeń – Laboratorium Innowacji, gdzie firmy i instytucje prezentowały najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania, które obecnie są wdrażane w Polsce i na świecie. Spotkanie w Gdańsku była także doskonałą okazja do poznania nowych trendów w energetyce i innowacyjnych technologii wykorzystywanych obecnie w przemyśle.

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

Accessibility Toolbar