W Olsztynie dyskutowano o modernizacji oświetlenia ulicznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim Zespół Doradców Energetycznych byli organizatorem konferencji „Oszczędna i efektywna modernizacja oświetlenia ulicznego w aspekcie podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców”. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia w Olsztynie.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do samorządowców z Warmii i Mazur. Na spotkanie w Olsztynie zaproszono specjalistów, którzy na co dzień zajmują się rozwiązaniami stosowanymi podczas modernizacji oświetlenia, jak też i przedstawicieli samorządów, którzy od kilku lat modernizują oświetlenie uliczne na terenie swojej gminy. Przybyłych na spotkanie gości przywitał Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

– Cieszę się bardzo, że zdecydowaliście się państwo na udział w tej konferencji – mówił prezes Jarosław Bogusz. – Zachęcam do skorzystania z bezpłatnych porad naszego Zespołu Doradców Energetycznych jak też i oferty naszego funduszu.

Zespół doradców przy WFOŚiGW w Olsztynie realizuje usługi doradcze na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i jest przygotowany m.in. do wsparcia działań urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędu marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych realizujących zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Głównym założeniem utworzenia zespołu doradców przy poszczególnych funduszach było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń i tworzenie bazy wiedzy – mówił podczas prelekcji Tomasz Koprowiak – doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie. – Zachęcam Państwa do współpracy nie tylko w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, ale także w kwestiach dotyczących szeroko pojętej energetyki.

Wśród prelegentów wtorkowego spotkania nie mogło zabraknąć Tomasza Żaka, burmistrza Andrychowa – miasta, które kilka lat temu skorzystało ze środków programu „SOWA” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zmodernizowało znaczną część oświetlenia ulicznego.

– Znaleźliśmy się wówczas pośród 32 szczęśliwych beneficjentów, którzy skorzystali z powodzeniem z dotacji – mówił burmistrz Żak. – Był to nasz bardzo dobry krok. Zakładaliśmy, że inwestycja przyniesie około pięćdziesięciu procent oszczędności, a okazało się, że oszczędności sięgnęły już siedemdziesięciu procent. Dzięki zrealizowanej inwestycji udało się zredukować emisję dwutlenku węgla o 1150 ton. Dziś z dumą mogę powiedzieć, że w tym roku sto procent oświetlenia ulicznego w Andrychowie zostanie zmodernizowane – deklarował.

Podczas spotkania burmistrz Andrychowa zdradził kolejne plany związane z inwestycjami służącymi nie tylko poprawie jakości powietrza, ale także tym, które będą w niedalekiej przyszłości generowały oszczędności w gminie.

– Zachęceni dotychczasowymi działaniami chcemy wybudować farmę fotowoltaiczną i powstały w niej prąd sprzedawać operatorowi w dzień, aby potem odkupować energię w nocy na potrzeby właśnie oświetlenia ulicznego – tłumaczył burmistrz Żak. – W perspektywie czasu pozwoli to na kolejne oszczędności w budżecie.

Podczas konferencji nie zabrakło ciekawych informacji dotyczących rozwiązań wykorzystujących oprawy LED w oświetleniu ulicznym. Swoim doświadczeniem w tym zakresie z uczestnikami konferencji podzielił się Bogdan Mężyk, prezes Fundacji Karet, który jednocześnie przedstawił dobre praktyki doświetlenia przejść dla pieszych na przykładzie rozwiązań w gminach na Warmii i Mazurach. Nie był to jedyny akcent regionalny podczas konferencji. Prezentację wykorzystania systemu sterowania oświetleniem na terenie Ełku zaprezentował Krzysztof Wilczyński, główny specjalista ds. zarządzania energią Urzędu Miasta Ełk. Podczas spotkania zaprezentowano też możliwości finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego. Swoją ofertę pomocy finansowej przedstawił BOŚ Bank, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego przedstawiciel szczegółowo omówił założenia programu „SOWA II”. Konferencję w Olsztynie zakończył wykład dotyczący dialogu konkurencyjnego oraz mechanizmu PPP jako narzędzia do realizacji przetargu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Prezentacja – „Dialog konkurencyjny oraz PPP jako narzędzia do realizacji przetargu modernizacji oświetlenia ulicznego”

Prezentacja – „Doradztwo energetyczne”

Prezentacja – „Modernizacja oświetlenia oferta BOŚ Bank”

Prezentacja – „Bezpieczne przejście”

Prezentacja – „Modernizacja oświetlenia ulicznego KARET”

Prezentacja – „Oszczędna i efektywna modernizacja oświetlenia ulicznego na przykładzie Miasta Ełk”

Prezentacja – „Program SOWA II”

Prezentacja – „Studium przypadku – oświetlenie uliczne w Andrychowie”

Fot. Grzegorz Siemieniuk

Accessibility Toolbar