Przyznano „Certyfikaty Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”

W piątek 1 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie odbyło się podsumowanie drugiej edycji  „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”. Konkurs został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Przy wielu szkołach i placówkach edukacyjnych na Warmii i Mazurach coraz częściej można spotkać ogrody, które nie tylko stanowią interesujący akcent estetyczny, ale także są dodatkową „salą dydaktyczną”, w której uczniowie mają możliwość obcowania z naturą. Podczas piątkowego spotkania w Olsztynie nagrodzono najlepsze ogrody, które powstały przy placówkach oświatowych w naszym regionie.

– Głównym założeniem konkursu było docenienie szkół i placówek, a także zainspirowanie innych instytucji oświatowych do tworzenia ogrodów dydaktycznych – tłumaczy Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  – Liczymy, że przyczyni się on nie tylko do urozmaicenia przestrzeni szkolnej, ale przede wszystkim rozwinie postawy proekologiczne uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Nauczy ich szacunku dla przyrody i jej różnorodności biologicznej, a także podpowie, jak można wokół siebie stworzyć przestrzeń estetyczną oraz przyjazną ludziom i innym stworzeniom – dodaje.

W tym roku jury konkursu postanowiło wręczyć 20 certyfikatów. Złoty certyfikat otrzymało Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie, Szkoła Filialna w Szylenach i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. Z kolei srebrne świadectwa trafiły  do Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie,  Szkoły Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. „Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” otrzymały:  Przedszkole nr 26 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, a także Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu. Przyznano także „Certyfikaty Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”. Wyróżnienia otrzymali: Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie, Przedszkole Publiczne w Łęgajnach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach,  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Link do zdjęć z podsumowania II edycji certyfikatu.

Accessibility Toolbar