Profesorski jubileusz na UWM w Olsztynie

W Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona osiągnięciom w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, a także możliwościom ochrony i finansowania działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem najnowszych technik informatycznych. Podczas spotkania podsumowano 45-letnią działalność naukową prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana oraz dr hab. inż. Andrzeja Nowaka, prof. UWM, którzy są pracownikami Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Życzenia i gratulacje jubilatom złożył m.in. Grzegorz Nieszczerzewski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Serdecznie gratuluję tak dużego dorobku naukowego – mówił podczas uroczystości prezes Grzegorz Nieszczerzewski. – Życzę kolejnych równie owocnych dokonań nie tylko w sferze zawodowej, ale także prywatnej.

Accessibility Toolbar