Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Portal Beneficjenta/konkursy.

O konkursie

Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu ratowniczego to główny cel konkursu Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Na ten cel zarezerwowano 300 tys. zł. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego ich jednostki organizacyjne, jednostki OSP, a także organizacje pozarządowe, mogą pozyskać pieniądze na doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt lub wyposażenie-uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, tj. ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, hełmy strażackie, latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, rzutki ratownicze, boje SP ratownicze, zestawy „ABC do nurkowania” oraz kolce do ratownictwa lodowego. Na ten cel można pozyskać do 10 tys. zł, co może stanowić maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

Accessibility Toolbar