Daily Archives

21 lutego 2017
  • Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych

    Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Portal Beneficjenta/konkursy.
    O konkursie
    Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego […]

  • Uwaga! Wstrzymany nabór wniosków w programie Edukacja ekologiczna

    Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w związku z dużą ilością otrzymanych przez Fundusz wniosków w  konkursie Edukacja ekologiczna – Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych, nabór w programie zostaje wstrzymany do momentu zakończenia oceny formalnej i merytorycznej przesłanych dokumentów.