Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informuje o aktualizacji „Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM”, a także o udzieleniu akredytacji 5 kandydatom na ekspertów z dziedziny: środowisko przyrodnicze.

Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów oraz lista kandydatów na ekspertów

Lista kandydatów na ekspertów posiadających akredytację

Accessibility Toolbar