Azbest z Iławy

81 gmin z Warmii i Mazur zdecydowało się w tym roku na usunięcie eternitu zawierającego azbest. Wśród nich jest Gmina Miejska Iława, gdzie z dachów 26 nieruchomości zniknie prawie 39 ton tego groźnego minerału.

Rok 2016 jest kolejnym, w którym kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazur. Na ten cel przeznaczono blisko 4 mln zł, z czego prawie 1,65 mln zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pozostała kwota – blisko 2,35 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie jak w latach minionych o dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał. Wśród 81 gmin, które zdecydowały się usuwanie azbestu znalazła się Gmina Miejska Iława. Umowę dofinansowania zadania podpisano w czwartek 4 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

– Usuwamy azbest z terenu miasta już od kilkunastu lat – mówił podczas podpisywania umowy Adam Żyliński, burmistrz Iławy. – Do tej pory udało się już usunąć ok. 300 ton eternitu. Przed nami jeszcze sporo pracy, ponieważ według naszej inwentaryzacji mamy jeszcze ok. 250 ton azbestu. Na pewno skorzystamy z dofinansowania na to działanie w przyszłym roku – deklaruje.

Z dachów 26 nieruchomości w Iławie zniknie w sumie 39 ton eternitu. W tym roku z Warmii i Mazur zostanie usuniętych ponad 5 tys. ton azbestu. Najwięcej, bo ponad 856 ton z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku. Przypominamy, że nabór wniosków związanych z dofinansowaniem zadań dotyczących usuwania azbestu potrwa do 30 listopada 2016 roku. Dotacje są udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także spółki prawa cywilnego i handlowego. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł.

Accessibility Toolbar