Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Wydłużenie etapu weryfikacji RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 90 dni liczonych […]

 • Lista wniosków RPO WiM Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP – celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. […]

 • Finał Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

  Piotr Fil z Gimnazjum nr 2 w Giżycku zwyciężył w IX Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów, który odbył się 1 grudnia w giżyckiej ekomarinie. Rywalizację, wsparł finansowo WFOŚiGW w Olsztynie.

  Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku. Rywalizacja, która przebiegała dwuetapowo, cieszyła się dużą […]

 • Harmonogram naboru wniosków RPO WiM na 2014-2020

  Informujemy, że w dniu 28 listopada Zarząd Województwa przyjął harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Harmonogram wniosków

   

 • Spotkanie w sprawie barszczu Sosnowskiego

  W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące problemu występowania w naszym regionie barszczu Sosnowskiego. W spotkaniu wzięli udział specjaliści, którzy już w swojej pracy naukowej lub też działaniach mieli okazje zwalczać barszcz Sosnowskiego. Do tej pory z problemem próbowano m.in. uporać się w gminie Dobre Miasto, gdzie […]

 • Popularny „Prosument na Warmii i Mazurach”

  Tylko trzy dni trwał dobór wniosków w ramach drugiej edycji programu „Prosument na Warmii i Mazurach”, który wdrażany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.  W programie „Prosument” można było otrzymać dotację i niskooprocentowaną pożyczkę na zainstalowanie własnego źródła prądu lub ciepła, korzystającego z odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie dofinansowaniem było ogromne. […]