Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Azbest z Iławy

  81 gmin z Warmii i Mazur zdecydowało się w tym roku na usunięcie eternitu zawierającego azbest. Wśród nich jest Gmina Miejska Iława, gdzie z dachów 26 nieruchomości zniknie prawie 39 ton tego groźnego minerału.

  Rok 2016 jest kolejnym, w którym kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazur. Na ten cel przeznaczono […]

 • Wsiedlenie zajęcy

  Pięćdziesiąt zajęcy wypuścili w miniony piątek myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” Dźwierzuty. Była to czwarta edycja akcji w tym rejonie. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

  Zwierzyna drobna na polach – w tym zające i kuropatwy- to dawniej widok dość powszechny. Niestety, do kilkunastu lat populacje tych gatunków uległy […]

 • Ekologiczny patriota

  Lokalny patriota to eko patriota” – pod takim hasłem w minioną niedzielę 31 lipca w Szczytnie odbył się Rodzinny Piknik Patriotyczny. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.

  Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Nasza Ziemia Szczycieńska”. Jednym z motywów pikniku była akcja promocyjna połączoną z konkursem „Lokalny patriota to eko patriota”, której głównym celem była promocja […]

 • Podsumowanie szkolenia

  W środę 27 lipca w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko w projektach z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 oraz 5.3 RPO WiM 2014-2020”. W szkoleniu, które organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udział wzięło 60 osób z terenu Warmii i Mazur. Uczestnicy mogli zgłębić temat dyrektyw […]

 • Eko Koło Łowieckie

  W środę 6 lipca 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Prezes Tadeusz Ratyński podpisał z przedstawicielami Koła Łowieckiego Ryś z Ełku umowę na docieplenie budynku stanicy myśliwskiej.

  Jak poinformowali przedstawiciele Koła, Panowie Kazimierz Raczyński i Jerzy Anikiej, stanica w przyszłości służyć będzie mieszkańcom, myśliwym i uczniom jako Centrum Edukacji […]

 • O osadach ściekowych

  We wtorek 27 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizował konferencję dotyczącą Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Osadów Ściekowych. Uczestników konferencji przywitał Pan Prezes Adam Krzyśków oraz w imieniu Marszałka Województwa Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

  W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli operatorów oczyszczalni ścieków oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza cześć […]