Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
 
wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl
Przejdź do strony poświęconej RPO WiM  
   Ogl?daj multimedia


Jesteś w: Strona główna » Aktualności... »


 1  2  3  4  5  ...   


22

SIE

2016

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zostały wybrane projekty do dofinansowania w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączniku.

Przeczytaj więcej


12

SIE

2016

Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP - skład Komisji

Informacja upubliczniona zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach Regionalnego Programu [...]

Przeczytaj więcej


11

SIE

2016

Materiały ze szkoleń RPO WiM 2014-2020

W środę 10 sierpnia odbyło się ostatnie z cyklu trzech szkoleń dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia dotyczące prawidłowego złożenia i wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Szkolenia organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie cieszyły się dużą popularnością. Świadczy chociażby o tym fakt, że rekrutacja zakończyła się po [...]

Przeczytaj więcej


05

SIE

2016

Spotkania informacyjne z RPO WiM 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje że organizuje kolejne trzy bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków UE. Tematem spotkań informacyjnych w Ostródzie, Olsztynie i Rucianem-Nidzie będą „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur - jak skutecznie założyć wniosek na działania związane z ochroną środowiska i OZE”.

Informacje o ogłoszonych konkursach wraz z [...]

Przeczytaj więcej


04

SIE

2016

Blisko 39 ton eternitu zostanie usuniętych w tym roku z Iławy

Podpisanie umowy odbyło się 4 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Od lewej: burmistrz Iławy Andrzej Żyliński i skarbnik Ewa Moszczyńska

81 gmin z Warmii i Mazur zdecydowało się w tym roku na usunięcie eternitu zawierającego azbest. Wśród nich jest Gmina Miejska Iława, gdzie z dachów 26 nieruchomości zniknie prawie 39 ton tego groźnego minerału.

Rok 2016 jest kolejnym, w którym kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazur. Na ten cel przeznaczono blisko 4 mln zł, z czego prawie 1,65 mln zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Przeczytaj więcej


04

SIE

2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zostały wybrane projekty do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP . Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączniku.

[...]

Przeczytaj więcej


02

SIE

2016

Piknik patriotyczny z ekologicznym akcentem

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał dyplom Lokalnego Eko Patrioty

Lokalny patriota to eko patriota” - pod takim hasłem w minioną niedzielę 31 lipca w Szczytnie odbył się Rodzinny Piknik Patriotyczny. Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Nasza Ziemia Szczycieńska”. Jednym z motywów pikniku była akcja promocyjna połączoną z konkursem „Lokalny patriota to eko patriota”, której głównym celem była promocja zdrowego dla środowiska stylu [...]

Przeczytaj więcej


01

SIE

2016

Czwarta edycja akcji wsiedlania zająca szaraka w okolicach Dźwierzut

Tym razem wypuszczono 50 zajęcy

Pięćdziesiąt zajęcy wypuścili w miniony piątek myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” Dźwierzuty. Była to czwarta edycja akcji w tym rejonie. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zwierzyna drobna na polach - w tym zające i kuropatwy- to dawniej widok dość powszechny. Niestety, do kilkunastu lat populacje tych gatunków uległy znacznemu zmniejszeniu. Wpływ na to miało wiele [...]

Przeczytaj więcej


28

LIP

2016

Podsumowanie szkolenia pt. "Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko"

W środę 27 lipca w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko w projektach z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 oraz 5.3 RPO WiM 2014-2020”. W szkoleniu, które organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udział wzięło 60 osób z terenu Warmii i Mazur. Uczestnicy mogli zgłębić temat dyrektyw środowiskowych, procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz wytycznych przy sporządzaniu wniosku o [...]

Przeczytaj więcej


28

LIP

2016

Konkurs RPO WWM 2014-2020 - Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu:OSI PRIORYTETOWEJ 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie 5.3 Ochrona [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony
Wygenerowano w czasie: 0.393 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn