PORTAL BENEFICJENTA

Uwaga! Komunikat!

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem zwracamy się do klientów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych. 

Infolinia dot. Programu Czyste Powietrze: tel.  089 522 02 05

Kontakt e-mail:  info@wfosigw.olsztyn.pl

Wszystkie dokumenty oraz informacje dot. bieżącej działalności Funduszu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.olsztyn.pl

Informacje o Programie Czyste Powietrze dostępne są na Portalu beneficjenta: portal.fundusz.olsztyn.pl

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Uwaga

Baza urządzeń grzewczych dostępna od 2 września. Więcej informacji w aktualnościach.

Uwaga! Z dniem 29 lipca 2019 r. zmianie ulegają zapisy Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Aktualne dokumenty i formularze są zamieszczone na stronie Funduszu (zakładka Program Czyste Powietrze) oraz w Portalu Beneficjenta.

Uwaga!

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych (Fundusz nie wskazuje firm, fundacji itp. opracowujących dokumenty ani też nie rekomenduje producentów/dostawców kotłów, urządzeń, materiałów budowlanych itp.).

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie są nieodpłatne.  Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Olsztynie poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Olsztynie. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Olsztynie zobowiązani są okazać Wnioskodawcom. Tym samym WFOŚiGW w Olsztynie przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego  uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku wg kryteriów dostępu oraz jednokrotnego uzupełnienia na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Termin dostarczenia uzupełnienia do WFOŚiGW w Olsztynie – 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę. Wezwanie do uzupełnienia kierowane jest za pomocą Portalu Beneficjenta lub poczty elektronicznej.

553

Zbiorników wodnych

553

ha lasów

261

Gatunków zwierząt

1250

Zabytków

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 15 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Baza wiedzy o programie - pliki do pobrania

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - obowiązuje od 29 lipca 2019 roku

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - obowiązuje od 1 lipca 2019 roku

Najczęściej zadawane pytania

Filmy instruktażowe - Instrukcja wypełniania elektronicznego wniosku PDF

Darmowa aplikacja Adobe Reader pozwalająca na automatyczne przeliczenia, pomoc kontekstową i weryfikację poprawności wypełnienia wniosku

Zanim złożysz wniosek przygotuj następujące informacje i dokumenty

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze przedkładając wnioski o płatność częściową i końcową zobowiązani są do przedkładania oryginałów faktur/rachunków, opisanych odręcznie przez Wnioskodawcę. Zobacz wzór opisu.

Jak aplikować o środki

Ulotka informacyjna

Gminy, które podpisały porozumienie współpracy dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Gmina Barciany (powiat kętrzyński)
Miasto Bartoszyce (powiat bartoszycki)
Gmina wiejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
Gmina Dubeninki (powiat gołdapski)
Gmina Kalinowo (powiat ełcki)
Gmina Ryn (powiat giżycki)
Gmina Kowale Oleckie (powiat olecki)
Gmina Orneta (powiat lidzbarski)
Gmina wiejska Ełk (powiat ełcki)
Gmina Pasłęk
Gmina wiejska Ostróda

Punkt informacyjny - numer telefonu

89-522-02-05

Zapraszamy do skorzystania z pomocy Zespołu Doradców Energetycznych

Szkolenie dla przedstawicieli JST