PORTAL BENEFICJENTA

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
  w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r
.).

 1. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.
 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
 • Wytyczne Komisji Europejskiej,
 • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Uwaga! Komunikat!

Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza”

Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”.

Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z infolinii możesz skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Jeżeli chcesz uzyskać informację o statusie swojego wniosku lub umowy skontaktuj się z właściwym wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie: tel. 89-522-02-05, mail: info@fundusz.olsztyn.pl

WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że od 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Uwaga! Komunikat!

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem zwracamy się do klientów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych. 

Infolinia dot. Programu „Czyste Powietrze”: tel.  089 522 02 05 (od 15 czerwca 2020 roku infolinia czynna: poniedziałek – godz. 8-16, wtorek 9-14, środa- nieczynna, czwartek- 9-14, piątek – 9-14)

Kontakt e-mail:  info@wfosigw.olsztyn.pl

Wszystkie dokumenty oraz informacje dot. bieżącej działalności Funduszu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.olsztyn.pl

Informacje o Programie Czyste Powietrze dostępne są na Portalu beneficjenta: portal.fundusz.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od dnia 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja 2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych (Fundusz nie wskazuje firm, fundacji itp. opracowujących dokumenty ani też nie rekomenduje producentów/dostawców kotłów, urządzeń, materiałów budowlanych itp.).

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie są nieodpłatne.  Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Olsztynie poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Olsztynie. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Olsztynie zobowiązani są okazać Wnioskodawcom. Tym samym WFOŚiGW w Olsztynie przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.

 

553

Zbiorników wodnych

553

ha lasów

261

Gatunków zwierząt

1250

Zabytków

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Baza wiedzy o programie - pliki do pobrania

Instrukcja graficzna wypełniania wniosku o dofinansowanie „Czyste Powietrze”

Instrukcja graficzna wypełniania wniosku o płatność

Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze 2.0" - ulotka informacyjna

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze 2.0" - informacje dla gmin

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - obowiązuje od 15 maja 2020 roku

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - obowiązuje od 29 lipca 2019 roku

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - obowiązuje od 1 lipca 2019 roku

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Ulotki i broszury informacyjne Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków

Najczęściej zadawane pytania

Filmy instruktażowe - Instrukcja wypełniania elektronicznego wniosku PDF

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

Darmowa aplikacja Adobe Reader pozwalająca na automatyczne przeliczenia, pomoc kontekstową i weryfikację poprawności wypełnienia wniosku

Zanim złożysz wniosek przygotuj następujące informacje i dokumenty

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze przedkładając wnioski o płatność częściową i końcową zobowiązani są do przedkładania oryginałów faktur/rachunków, opisanych odręcznie przez Wnioskodawcę. Zobacz wzór opisu.

Gminy, które podpisały porozumienie współpracy dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Gmina Pasłęk (powiat elbląski),
Gmina Ostróda (powiat ostródzki),
Gmina Kalinowo (powiat ełcki),
Gmina Ryn (powiat giżycki)
Gmina Kowale Oleckie (powiat olecki)
Gmina Ełk (powiat ełcki)
Gmina Orneta (powiat lidzbarski)
Gmina Miejska Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
Gmina Dubeninki (powiat gołdapski),
Gmina Górowo Iławeckie (powiat bartoszycki)
Gmina Barciany (powiat kętrzyński)
Gmina Miejska Bartoszyce (powiat bartoszycki),
Gmina Dąbrówno (powiat ostródzki),
Gmina Tolkmicko (powiat elbląski),
Gmina Kisielice (powiat iławski),
Gmina Nidzica (powiat nidzicki),
Gmina Gołdap (powiat gołdapski),
Gmina Kiwity (powiat lidzbarski),
Gmina Olecko (powiat olecki),
Gmina M. Braniewa (powiat braniewski),
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski),
Gmina Miejska Kętrzyn (powiat kętrzyński),
Gmina Bartoszyce (powiat bartoszycki),
Gmina Miasto Ełk (powiat ełcki),
Gmina Prostki (powiat ełcki),
Gmina Miłki (powiat giżycki),
Gmina Purda (powiat olsztyński),
Gmina Łukta (powiat ostródzki),
Gmina Olsztynek (powiat olsztyński),
Gmina Janowiec Kościelny (powiat nidzicki),
Gmina Sorkwity (powiat mrągowski),
Gmina Banie Mazurskie (powiat gołdapski),
Gmina Jedwabno (powiat szczycieński),
Gmina Rozogi (powiat szczycieński),
Gmina Kurzętnik (powiat nowomiejski),
Gmina Miejska Lubawa (powiat iławski),
Gmina Rychliki (powiat elbląski),
Gmina Miejska Szczytno (powiat szczycieński),
Gmina Młynary (powiat elbląski),
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie (powiat nowomiejski),
Gmina Miejska Mrągowo (powiat mrągowski),
Gmina Giżycko (powiat giżycki),
Gmina Wydminy (powiat giżycki),
Gmina Płoskinia (powiat braniewski),
Gmina - Miejska Działdowo (powiat działdowski),
Gmina Małdyty (powiat ostródzki),
Gmina Miejska Biała Piska (powiat piski),
Gmina Biskupiec (powiat nowomiejski),
Gmina Srokowo (powiat kętrzyński),
Gmina Milejewo (powiat elbląski),
Gmina Miejska Ostróda (powiat ostródzki),
Gmina Dywity (powiat olsztyński),
Gmina Gronowo Elbląskie (powiat elbląski),
Gmina Grodziczno (powiat nowomiejski),
Gmina Kozłowo (powiat nowomiejski),
Gmina Pisz (powiat piski),
Gmina Pasym (powiat szczycieński),
Gmina Wilczęta (powiat braniewski),
Gmina Lubawa (powiat iławski),
Gmina Godkowo (powiat elbląski),
Gmina Nowe Miasto Lubawskie (powiat nowomiejski),
Gmina Pieniężno (powiat braniewski),
Gmina Działdowo (powiat działdowski),
Gmina Janowo (powiat nidzicki),
Gmina Reszel (powiat kętrzyński)

Punkt informacyjny - numer telefonu

89-522-02-05

Zapraszamy do skorzystania z pomocy Zespołu Doradców Energetycznych

Wzory dokumentów (dotyczy wniosków przyjętych po 15 maja 2020 roku)

Komunikat w sprawie udostępnienia nowej wersji wniosku o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” 2.0.

W dniu 16.11.2020 r. na Portalu Beneficjenta został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji umów z części 1 jak i części 2 Programu „Czyste Powietrze”. Udostępniony wniosek w postaci aktywnego formularza PDF zastępuje obowiązujące do tej pory dwa oddzielne formularze dla części 1 i części 2 Programu. Dotychczas obowiązujące formularze nie tracą jednak ważności, a w przypadku wcześniejszego ich pobrania i wypełnienia można za ich pomocą wnioskować o wypłatę przyznanej dotacji.