Rada nadzorcza

Zarząd

Maksimum środków i maksimum efektów w ochronie środowiska – to nasza najważniejsza misja. Dlatego od 25 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie finansuje wszelkie przedsięwzięcia, które temu służą.

Na pytanie, czym zajmuje się WFOŚiGW można odpowiedzieć najprościej, że dbaniem o otoczenie. Fundusz finansuje działania na rzecz ochrony środowiska, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich, ponieważ człowiek nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska. To w jakim środowisku będziemy żyć i jakie zostawimy przyszłym pokoleniom, zależy od nas samych. Człowiek w swojej działalności często konkuruje z przyrodą. Trzeba wypracować takie metody, żeby ten rozwój następował w sposób zrównoważony.

Działalność Wojewódzkiego Funduszu  można podzielić na dwa obszary – inwestycyjny i nieinwestycyjny.

Ten pierwszy dotyczy finansowania projektów inwestycyjnych  tj. budowy oczyszczalni ścieków, instalacji odnawialnych źródeł energii, zakładów utylizacji odpadów, ekomarin i wielu innych inwestycji. Dzięki tym pieniądzom powstało ponad sto oczyszczalni ścieków, prawie 2 tys. kilometrów sieci wodociągowych, kilka nowoczesnych zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zlikwidowano kilkadziesiąt mogilników, w których składowano tysiące ton niebezpiecznych odpadów, zbudowano ponad sto kotłowni na biomasę, kilka biogazowni, kilkadziesiąt instalacji kolektorów słonecznych, kilka małych elektrowni i ekologiczne przystanie żeglarskie wraz z systemem odbioru nieczystości i segregacji odpadów na mazurskich jeziorach. Warto też wymienić te pomniejsze, jak choćby pomoc Funduszu w zakupach samochodów pożarniczych, czy mobilnych laboratoriach dla WIOŚ.

Równie ważną strefą aktywności Funduszu jest działalność nieinwestycyjna, choć nie przybywa z niej nowych rur, to przybywa jasności w głowach.

Funkcjonowanie centrów edukacji ekologicznej, szkolenia dla nauczycieli, dzieci i młodzieży, edukacja mieszkańców wsi, panele dyskusyjne, prelekcje, spotkania informacyjne to rożne formy aktywności służące edukacji ekologicznej. Ale działania promocyjne to również inicjatywy lokalne: eko-festyny sołeckie, szkolne wycieczki, konkursy i wiele wiele innych przejawów aktywności lokalnych środowisk.

Podsumowując, jesteśmy po to by służyć ludziom i środowisku. Nie tylko poprzez inwestycje, ale przede wszystkim poprzez kształtowanie właściwego stosunku człowieka do otaczającego go środowiska. W ciągu ponad dwóch dekad na ochronę środowiska Warmii i Mazur, Wojewódzki Fundusz wydał prawie dwa miliardy złotych.

Pozdrawiamy i zapraszamy!
Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie

Zapraszamy do kontaktu z nami, odpowiemy na wszystkie pytania.