Kolejne samorządy usuwają azbest

Kolejne trzy gminy z Warmii i Mazur zdecydowały się na działania związane z usuwaniem materiałów zawierające azbest ze swojego terenu. W środę 10 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przedstawiciele trzech samorządów: Nowego Miasta Lubawskiego, Kalinowa i Lubawy podpisali umowy dofinansowania. Z gminy Kalinowo zostanie usuniętych ponad 39 ton eternitu (dotacja wyniosła prawie 25 tys. zł). Z kolei z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie zaplanowano utylizację ponad 177,5 tony azbestu (dotacja – ponad 89 tys. zł). Gmina Lubawa usunie jeszcze więcej, bo ponad 177,5 tony eternitu. W tym przypadku samorząd pozyskał z WFOŚiGW w Olsztynie prawie 90 tys. zł.

Accessibility Toolbar