Trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli gmin

W dniach 25, 27 i 28 czerwca 2024 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się bezpłatne szkolenia, pn. „Źródła finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE” dedykowane pracownikom gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie (w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego).

Dotychczasowe doświadczenia wskazały na konieczność popularyzacji programów dotyczących źródeł finansowania inwestycji z zakresu EE i OZE nie tylko za pomocą mediów, ale przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami.

W ramach szkolenia pracownicy gmin zapoznali się z ogólnymi warunkami i zasadami następujących programów, m. in.: Program Priorytetowy Czyste Powietrze, Program Priorytetowy Mój Prąd, Program Priorytetowy Moja Woda, Program Priorytetowy Moje Ciepło, Program Priorytetowy Agroenergia, Program Priorytetowy Energia dla Wsi, Ulga termomodernizacyjna , Ulga inwestycyjna, Program Ciepłe Mieszkanie, Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, Program Mój Elektryk i Program Priorytetowy Moja Elektrownia Wiatrowa. Łącznie, w ramach trzech edycji szkolenia, wzięło udział ponad 77 osób z 54 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego.

Accessibility Toolbar