Nabór wniosków w programie „Edukacja ekologiczna – Mikrogranty”

50 tys. zł- tle wynosi alokacja środków  w programie dotacyjnym „Edukacja ekologiczna – Mikrogranty”, którego głównym celem jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej promujących ochronę środowiska naturalnego. Nabór wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2024. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 000 zł na jeden projekt jednego beneficjenta.

Regulamin programu „Edukacja ekologiczna – Mikrogranty”

 

Accessibility Toolbar