Kolejna ekopracownia oficjalnie otwarta w Elblągu

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu oficjalnie otwarto ekopracownię. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Tracz, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Do programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” zgłosiły się 74 placówki z Warmii i Mazur. 31 projektów dotyczyło utworzenia ekopracowni klimatycznych, a 43 pracowni przyrodniczych. Po długim procesie oceny i selekcji, wyłoniono 21 projektów z każdej kategorii, które otrzymały wsparcie finansowe.

Program „EkoPracownie” to inicjatywa, która zachęca szkoły do tworzenia i rozwijania pracowni związanych z ekologią. Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie i wykonanie własnej pracowni, która pozwoli na prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną.

W pierwszym etapie konkursu liczyła się przede wszystkim kreatywność. Placówki ubiegające się o środki miały bowiem wyznaczone zadanie- stworzenie krótkiego filmu, w którym pokażą między innymi jak działali wcześniej w zakresie ekologii i jakie działania będą chcieli podejmować w przyszłości, gdy w ich szkole powstanie ekopracownia. Specjalnie powołana komisja, w skład której  weszli przedstawiciele Funduszu, Kuratorium Oświaty, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele z instytucji zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wyłoniła zwycięzców w poszczególnych powiatach naszego regionu. Prace nad tworzeniem nowych pracowni trwały kilka miesięcy. Pomysły były bardzo zróżnicowane, ale za to jeden był cel.

– Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej  – tłumaczy koordynator programu Justyna Raczyńska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ekopracownia w ZSIŚiU w Elblągu została dofinansowana kwotą 75 tys. zł.  Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 83 tys. zł.

Accessibility Toolbar