Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

Szanowni Państwo

W związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie (WFOŚiGW w Olsztynie)  i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  umowy o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” , WFOŚiGW  w Olsztynie informuję, iż z dniem zawarcia ww. umowy  Administratorami Pani/Pana  danych osobowych są WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW , odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów,  określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.

 

WFOŚiGW w Olsztynie,  w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią) szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych  przez współadministratorów w związku z  realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.”

 

 

Ponadto, WFOŚiGW w Olsztynie  w załączeniu przekazuje (do zapoznania się z jej treścią)  „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego”.

Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-NFOSiGW-na-potrzeby-planu-rozwojowego.pdf

Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratora https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2023/10/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Wspoladminis.pdf

Accessibility Toolbar