Gmina Ełk przystępuje do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Ełk to 21 samorząd z Warmii i Mazur, który przystąpił do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisano 28 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” wdrażany jest w naszym regionie przez WFOŚiGW w Olsztynie. Do tej pory samorządy pozyskały na realizację inwestycji ponad 39 mln zł.

Przypominamy. Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej.

Gmina Ełk na realizację programu pozyskała ponad 1,12 mln zł. Według założeń pozwoli to na wykonanie zadań 44 beneficjentów.

Accessibility Toolbar